SPRACHE

Povratak u domovinu i raseljavanje u druge zemlje

Ako žellite da se dobrovoljno vratite u svoju domovinu ili želite da se odselite u neku drugu zemlju možete da dobijete podršku sa raznih strana. Bilo da je u pitanju obuka ili poslovni početak u inostranstvu, kontakt osobe će Vas rado savetovati.

Kontakt:

Raphaelswerk  Regensburg
www.raphaels-werk.de/site/de/beratungsstelle-regensburg.htlm

Zentrale Rückkehrberatung Südbayern
Alte Gasse  17
86152 Augsburg
Tel:0821/ 50 89 632
Fax:0821/50 89 633
e-Mail:info@zrb-suedbayern.de
www.zrb-suedbayern.de